Dolina Grzybowska z Klubem 80-tki

Dolina Grzybowska z Klubem 80-tki

Dolina Grzybowska – niewielka dolina wcięta w zbocza wschodniej części Garbu Tenczyńskiego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy Balicami a Zabierzowem. Jest porośnięta lasem głównie dębowym. Dnem płynie niewielki potok stanowiący prawobrzeżny dopływ Rudawy. Cały obszar doliny znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie prowadzi "Szlak Orlich Gniazd".