Przedsięwzięcie „Rodzinne Rajdy Rowerowe” powstało z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2014 w ramach cyklu imprez promujących sport i zdrowy styl życia wśród mieszkańców Małopolski. To już kolejna edycja. Klub jak zawsze przyłączy się do tego wydarzenia

Główną ideą rajdów jest przyzwyczajenie całych rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu na swieżym powietrzu oraz – poprzez organizację rajdów we wszystkich subregionach Małopolski – umożliwienie udziału w imprezach wszystkim chętnym, bez konieczności odległego dojazdu do miejsca imprezy. Dlatego przy planowaniu rajdów organizatorzy starają się „pokryć” nimi całe województwo, starają się też każdego roku zwiększać liczbę imprez, tak by każdy chętny miał rajd jak najbliżej swojego domu.

Startujemy z placu Wolnica o godzinie 9 i jedziemy na kołach do Alwernii, tam dokonujemy rejestracji naszego udziału w rajdzie.

Trasy do wyboru:

Trasa MAXI ma długość 32 km:
Alwernia Rynek – DW 780 – Zakłady Chemiczne – Rozkochów – Włosień – Rozkochów – Okleśna – Podłęże – Brodła – Poręba Żegoty – Alwernia Rynek

Trasa MIDI  ma długość 23 km:
Alwernia Rynek – DW 780 – Zakłady Chemiczne – Rozkochów – Okleśna – Podłęże –  Mirów – Brodła – Poręba Żegoty – Alwernia Rynek

Trasa MINI  ma długość A – 7 km, B – 11 km:
Alwernia Rynek – DW780 – Brzeziny – Regulice – Alwernia Rynek

Wcacamy o godzinie 17 kiedy zakończy się impreza, planowany powrót do Krakowa około 19-20, także warto zaplanować sobie dzień z klubem i rowerem :)

Więcej info i cały program rajdu pod adresem: http://rodzinnerajdyrowerowe.pl

Mapa Tras:

Serdecznie Zapraszamy wszystkich chętnych