1. Klub 80–ciu Rowerów zwany dalej klubem jest częścią Stowarzyszenia Travelling Inspiration z siedzibą w Chrzanowie. Zrzesza tych, których pasją jest rower. Uczestnictwo w klubie jest całkowicie dobrowolne.

2. W wycieczkach może brać udział każdy. Uczestnik poprzez udział w wycieczce akceptuje ten regulamin.

3. Klub 80 Rowerów składa się z:
– członków nieoficjalnych – czyli każdej osoby, która pojawia się na wycieczce-
– członków oficjalnych – są to osoby, które min. 3 razy wzięły udział w wycieczce klubowej, wypełniły deklarację i wpłaciły roczną opłatę członkowską.

4. Wycieczki organizują koordynatorzy klubu z pomocą innych chętnych do współpracy uczestników w ramach statutowej działalności propagowania turystyki i krajoznawstwa, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

5. W wycieczkach rowerowych może uczestniczyć każdy miłośnik tej formy rekreacji, niezależnie czy jesteś oficjalnym, czy nieoficjalnych członkiem klubu. Wycieczki klubowe są bezpłatne, biorąc udział w naszych wycieczkach lub spotkaniach klubowych uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz filmików wykonanych przez nasz klub na naszych portalach FB oraz stronie www.

6. Celem wyjazdów jest doskonalenie formy fizycznej, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, odpoczynek psychiczny po całym tygodniu pracy lub nauki oraz poznawanie uroków bliższych i dalszych zakątków kraju, Europy i świata. Celem części wyjazdów jest również przełamywanie barier poprzez udział w wyjazdach osób niepełnosprawnych na tandemach.

7. Uczestnicy mogą brać udział w wycieczkach jako przewodnicy osób niepełnosprawnych na tandemach – jednak jest to ich dobra wola i nie są do tego zmuszani.

8. Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują ogólne przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.

9. Każdy uczestnik wycieczki w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń. Każdy uczestnik odpowiada za siebie i osoby w swoim otoczeniu.

10. Zalecana jest jazda w kasku ochronnym.

11. Propozycje tras i wycieczek może zgłaszać każdy uczestnik wycieczek.

12. Dłuższe wyjazdy – kilkudniowe organizowane są według odrębnych planów.

13. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy i poszczególnych grup tak, aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze.

14. W grupie Tandemowej wyjazd jest specyficzny i prosimy o zaangażowanie w jego organizację innych członków klubu (jest to jednak dobrowolne)

15. Wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach. Jeździmy w grupie i myślimy o każdym z osobna.

16. Prowadzone współzawodnictwo jest formą zachęty i mobilizacji do uczestnictwa w kolejnych wycieczkach.

17. Do punktacji zalicza się każdy organizowany przez nas wyjazd, w którym wzięło udział min. 5os.

18. Jeden przejechany w grupie kilometr odpowiada jednemu punktowi.

19. Fundusz na nagrody jest częścią składki rocznej.

20. Nagradzane są 3 najbardziej aktywne osoby w klubie.

a) każdy członek otrzymuje koszulkę klubową.
b) każdy członek klubu ma prawo do zniżek w miejscach, z którymi uda nam się nawiązać współpracę.
c) rabaty na zagraniczne i krajowe wyprawy organizowane przez Stowarzyszenie Travelling Inspiration wg informacji na stronie 80rowerow.pl
d) będąc członkiem klubu zostajesz również Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Travelling Inspiration

22. Jak można zostać członkiem klubu 80 rowerów:

a) wziął udział w min. 3 wycieczkach klubowych
b) wypełnij deklarację członka wspierającego Stowarzyszenia Travelling Inspiration
c) dokonaj wpłaty na konto Stowarzyszenia z dopiskiem Klub 80 Rowerów i miasto klubu.
d) osoby poniżej 18. roku życia muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców lub opiekunów oraz posiadać kartę rowerową i kask na wycieczce
e) podpisując deklarację lub uczestnicząc w wycieczkach akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.

23. Składka członkowska klubu 80 Rowerów to 50 Pln /rok – składka ważna 365 dni od dnia przelewu.

24. Oficjalne stosowane przez klub media, służące do komunikacji to:

a) strona internetowa:www.klub.80rowerow.pl
b) fanpage na Facebook’u: Klub 80 Rowerów - Kraków
c) grupa na FB Jurajska : Klub 80 Rowerów: https://www.facebook.com/groups/klub80rowerow.krakow 

25. Uczestnicy mogą samodzielnie ubezpieczyć się na wycieczkę.

26. Osoba, która nie akceptuje powyższych punktów regulaminu lub je świadomie łamie robi to na własną
odpowiedzialność

Informacje dodatkowe:

1. W czasie udziału w wyciecze należy przestrzegać zasad o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
– kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób
– na przedzie grupy jedzie przewodnik
– na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 m.
– odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m.
– dopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego
– podczas jazdy w grupie, każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2. Uczestnik wycieczki powinien posiadać:
– technicznie sprawny rower
– właściwy do warunków atmosferycznych ubiór
– zapasową dętkę

3. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.

4. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.

5. Wycieczkę prowadzi przewodnik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki. Kierownika wycieczki nie wolno wyprzedzać, chyba że za jego zgodą. Jeśli wyprzedzasz kierownika wycieczki robisz to na własne ryzyko.

Regulamin opracował Marcin Kozioł – Oficer Klubu 80 Rowerów